Початок  >  Про нас


Бізнес та підприємництво

(Що таке підприємництво?)


       Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової соціальної діяльності і в більшості країн світу з ринковою економікою вважається одним із найпрестижніших. Адже саме цей вид діяльності у відповідних умовах найкращим чином виявляє людську суть, допомагає прояву працівника як особистості. Підприємництву властивий більш індивідуальний характер, високий ступінь стимулювання співробітників, що призводить до більш повної реалізації потенціалу кожного з них.


     Здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність, працівник значно зростає як людина: він росте і професійно і інтелектуально. І це має цілком реальні позитивні наслідки для всього суспільства. Історія доводить, що підняти економіку, інші сфери буття до високого рівня розвитку можливо переважно через прояв членами цього суспільства їх господарської ініціативи.


   Згідно зі ст. 42 ГК України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Визначення підприємницької діяльності і відокремлення її від інших видів діяльності, що мають на меті отримання прибутку або доходу, має як теоретичне, так і суто практичне значення. 


Підприємництво - господарська діяльність


Це означає, що, незважаючи на свою специфіку, підприємницька діяльність є складовою ширшого за обсягом поняття "господарська діяльність".
Читати далі >>>

Підприємництво є ініціативною діяльністю


Це означає, що зайняття підприємницькою діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, посадова особа... 

Читати далі >>>

Підприємництво - систематична діяльність


Проте чітких кількісних критеріїв систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяльністю для того, щоб вона вважалася підприємницькою...

Читати далі >>>​Практично єдиний спосіб заробити реально великі гроші - це

заснувати свою справу. Ви НІКОЛИ не заробите багато, працюючи на когось.

Знайдіть "свою нішу", випускайте товар, котрий потрібен людям,

але котрий вони не можуть купити чи дістають великими зусиллями.Пол Гетті 
Jean Paul Getty, американський промисловець, найбагатіша людина США середини ХХ століття
Підприємництво - господарська діяльність


Це означає, що, незважаючи на свою специфіку, підприємницька діяльність є складовою ширшого за обсягом поняття "господарська діяльність".
Читати далі >>>

Підприємництво є ініціативною діяльністю


Це означає, що зайняття підприємницькою діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, посадова особа... 

Читати далі >>>

Підприємництво - систематична діяльність


Проте чітких кількісних критеріїв систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяльністю для того, щоб вона вважалася підприємницькою...

Читати далі >>>

Підприємництво - самостійна діяльність


Це означає, що, по-перше, підприємництво в Україні може здійснюватися в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця (ст. 45 ГК України)... 

Читати далі >>>

Підприємництво є діяльністю на власний ризик


Це означає, що за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство...

Читати далі >>>

Підприємництво - соціальна діяльність


Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової соціальної діяльності і в більшості країн світу з ринковою економікою вважається одним із найпрестижніших. 

Читати далі >>>
Щоб стати мільярдером, потрібне перш за все, везіння, значна міра знань,

величезна працелюбність, я підкреслюю - ВЕЛИЧЕЗНА,

але найголовніше, найголовніше - ви повинні мати менталітет мільярдера.

Менталітет мільярдера - це такий стан розуму, при котрому ви

зосереджуєте усі свої знання, усі свої вміння,

усі свої досягнення на поставленій меті.

Це саме те, що вас змінить. 


Пол Гетті 

Jean Paul Getty, американський промисловець, найбагатіша людина США середини ХХ століття